Er du plaget av støy? Det er viktig at du melder fra.


Send din støyklage til:
post.oslo@politiet.no

Legg ved kopi til:
postmottak@nordrefollo.kommune.no
stoppstoyen@gmail.com

Bor du i Oslo, legg også ved:
postmottak@bsn.oslo.kommune.no