Blog

Norsk forening mot støy vil ha ekstern evaluering

Norsk forening mot støy har sendt brev til alle de politiske partiene på Stortinget og oppfordret Stortinget til å gjennomføre en ekstern evaluering av beredskapsenteret.

«Ekstern evaluering for å kvalitetssikre det endelige resultatet.
Utfordringene som prosjektet ikke adresserer, går ikke vekk. Vi vil oppfordre Stortinget til å benytte sin mulighet til å gjennomføre en ekstern evaluering av prosjektet før man går til omfattende vedtak for videreføring av selve beredskapsenteret. Det vil sikre det endelige sluttresultatet for et velfungerende beredskapsenter med godt avveide løsninger mot omgivelsene.»

Støyforeningen reiser spørsmål om departementet har desinformert om helikopterstøy.
De påpeker at retningslinje for behandling av støy (T-1442) pålegger beredskapssenteret å legge frem en samlet oversikt over støyen i ett støysonekart. Prosjektet oppfyller ikke kravet i T-1442.

Støyforeningen presiserer videre at prosjektgjennomføringen ikke har vist respekt for befolkningen og lokalt politisk miljø, eller tilrettelagt for medvirkning på en god måte. Senterets miljømessige ringvirkning berører en stor del av Oslos befolkning uten at Oslo kommune var trukket tidsnok inn i prosessen, noe som må være brudd på plan- og bygningsloven. Informasjon ble lagt fram som om det ikke var mulighet til å øve innflytelse på valgt løsning.

Lokale interesserepresentanter har fått dulgde trusler om juridisk oppfølging. Prosjektledelse unndrar seg/forsinker innsyn.

Det er flere eksempler på uprofesjonell prosjektledelse, noe som gir en rimelig bekymring for prosjektets totale kvalitet med alle de hensyn som skal ivaretas.

Les hele brevet fra Norsk forening mot støy her.

 

Nytt skriftlig spørsmål til justisministeren

Hele prosessen rundt Politiets Nasjonale Beredskapssenter (PNB) på Taraldrud er full av uklar, mangelfull eller direkte feil informasjon fra Justisdepartementet og Politiet.
Det er ikke derfor overraskende at Stortinget nok en gang må sende spørsmål til justisminister Per-Willy Amundsen for å få mer klarhet i saken.

SIGJE
Sigbjørn Gjelsvik, Senterpartiet

Det er Sigbjørn Gjelsvik (Sp) som i dag har sendt spørsmål til justisministeren

Denne gangen er det relatert til riflebanen (utendørs 100/200 meters banen). Spørsmålet er av svært stor interesse: Dersom justisministeren bekrefter det som står i reguleringsplanen (noe annet ville være oppsiktsvekkende), så har vi endelig fått klart svar på at hele argumentet med behov for «realistiske» forhold på skytebanen, faktisk bare er tull.
100/200 meters banen skal, med mindre justisministeren nå ombestemmer seg og setter reguleringsplanen til side, kun brukes til skyting på blink! Skytter skal alltid ligge under overbygd standplass. De ligger i praksis godt inne i et lite hus og skyter ut. Skytterne blir ALDRI utsatt for hverken vær eller vind.
På 200 meters hold skal det kun skytes mot fast blink. På 100 meters banen kan blinken dukke opp eller bevege seg fra side til side (det må vel kunne kalles «100 meter løpende terrorist»). I begge tilfeller har skytteren kun lov å skyte i skyteretningen (altså vinkelrett på blinken). Og skytteren skal ligge stille. Godt under tak.

Les hele spørsmålet her.

Ærlig talt, herr Justisminister – det er lov å bruke sunn fornuft, og sette prestisje til side. Denne riflebanen kan etableres svært mye bedre med vegger og tak over det hele!
Vi har sagt det før, og kommer til å gjenta det til det synker inn: Det gir Politiet bedre treningsmuligheter. De kan skyte mer. De kan skyte oftere. Og de kan gjøre det uten å måtte ta hensyn til hvilken støy det skaper.
Og for Stortinget som skal bevilge penger til PNB bør dette være av svært stor interesse. Dersom det ikke lages vegger og tak over riflebanen risikerer vi å få et nasjonalt beredskapssenter som ikke kan brukes fordi skytingen støyer for mye.

Kostnad? Estimert av Stopp støyen og våre kontakter til 50 millioner, eller i statsbudsjett-termer: 0,05 mrd. Hvis det ikke brukes, risikerer vi altså å få et senter til 2,6 mrd som ikke kan brukes!

Les også: Dette mener partiene om støykravene

 

Det er ikke første gang stortingspolitikere stiller kritiske spørsmål om PNB:

Ap: – Bygg inn mer

Arbeiderpartietvil bygge inn mer av skytestøyen fra beredskapssenteret, og krever at Justisdepartementet skal ta regningen for støytiltak kommunene må gjøre.

Partiets Akershus-topper, med stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt og Ski-ordfører Tuva Moflag i spissen, møtte Stopp støyen på Grønliåsen i dag, og presenterte sitt syn.FullSizeRender 2

– Vi vil bygge inn mer. Vi sier ikke at vi vil bygge inn alt, men vi mener at det er nødvendig å bygge inn mer. Dette har utviklet seg fra å være et anlegg som var fullt og helt innendørs, til å bli hovedsakelig utendørs, og jeg får ikke noen god forklaring på hvorfor den endringen har skjedd. Vi ser at det er mer innbygging som er det eneste svaret forå kunne imøtegå deres bekymring i større grad, sa Tuva Moflag på en pressekonferanse i skogen.

I tillegg legger de vekt på at de tiltakene som kommunene må gjøre med sine bygg, skal dekkes av Justisdepartementet.

– Da håper vi at vi kommer et skritt videre, og at vi får etablert et senter som blir en god nabo for dere.

Moflag presiserte at de har med seg Oslo-benken og hele partiet i dette.

– Dette vil vi jobbe for i regjering, forhåpentligvis, og for oss i Akershus blir det en av de viktige sakene når vi skal jobbe med budsjettet utover høsten.

På spørsmål om de ville gjøre noe mer for å få utredet de helsemessige konsekvensene av støyen, svarte Moflag:

– Det er en av de tingene vi har spilt inn, at vi må se på hvilke konsekvenser det får å være utsatt for langvarig skytestøy. Men målet vårt er jo å få støyen vekk i størst mulig grad, slik at man slipper å bekymre seg for det. Det er jo ingen som ønsker at barna skal være utsatt for skytestøy og eksplosjoner på daglig basis.

Se hele pressekonferansen her (begynner på 23:50 i videoen).

 

Ministermøte på Kolbotn i kveld

Justisminister Per-Willy Amundsen og kommunalminister Jan Tore Sanner møter lokalpolitikere og representanter for Stopp støyen på Oppegård rådhus på Kolbotn kl 18 i dag.

Justisministeren har tidligere sagt ja til å komme til Oppegård og møte de som blir rammet av støy fra Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB), men noe folkemøte blir det ikke.

Stopp støyen har likevel tenkt å bli hørt, både i og utenfor møtet. Stopp støyen-aktivister samles utenfor rådhuset kl 17.45.

Reguleringsplanen for beredskapssenteret på Taraldrud ble vedtatt av kommunalminister Sanner 18. august, etter massive protester fra foreldre og naboer til senteret i Oppegård og Oslo syd.

Stopp støyen mener mer må gjøres for å redusere støyplagene det nye senteret vil påføre anslagsvis 40.000 mennesker som bor tett på Taraldrud.

Mer om kveldens møte her: https://www.oblad.no/politiets-beredskapssenter/taraldrud/nyhet/justisminister-per-willy-amundsen-og-kommunalminister-jan-tore-sanner-kommer-til-oppegard-i-kveld/s/5-68-310406

Vi håper å se mange av Stopp støyens støttespillere utenfor rådhuset i kveld! Vel møtt!!

Stopp støyen til Arendalsuka

PRESSEMELDING: Stopp støyen ønsker alle velkommen til stand 117 under Arendalsuka. Justisministeren oppfordres spesielt til å ta turen innom.

– Mange politikere er fremdeles ukjente med støyproblematikken Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) vil føre til for mange tusen mennesker i Oslo og Akershus, og hva som skal til for å løse dette. Det vil vi snakke med politikerne om på Arendalsuka, sier Helge Marstrander, leder for Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på Hellerasten skole i Akershus og talsperson for Stopp støyen.

Den foreldredrevne aksjonsgruppa Stopp støyen vil ikke at skuddsalver fra det nye beredskapssenteret som er planlagt på Taraldrud i Akershus skal prege friminuttene i skolegården noen hundre meter unna. Stopp støyen ønsker at de aller minste barna fortsatt skal kunne sove i vogna utendørs, uten å bli vekket av sjokkgranater, og at de svært populære turområdene i nærheten fortsatt skal innby til rekreasjon.

– I Arendal skal vi være synlige i bybildet og på debatter, med våre røde t-skjorter. Vi skal være tilgjengelige på stand 117 i Gågata og fortelle om hvordan vi må unngå at skolebarn opplever lyden av 3000 – 10000 geværskudd, øvingsgranater og helikopter hver eneste skoledag, sier Marstrander, som ønsker presse, politikere, og andre interesserte velkommen til å slå av en prat.

Stopp støyen ønsker en konstruktiv dialog med de ansvarlige myndighetene om hvordan treningsbehovet til beredskapstroppen og gode lokalsamfunn kan leve side om side. Skytebaner må bygges inn, og helikoptertjenesten må flyttes til Rygge i Østfold der de nødvendige fasilitetene allerede er klare. Ved å bygge inn skytebanene kan dessuten politiet få dekket sine behov for øving døgnet rundt, mens det etter dagens planer – med utendørs skytebaner – blir lagt tidsbegrensninger for å redusere støyplagene i nabolaget. Justis-og beredskapsdepartementet slår fast at selv med tidsbegrensninger vil beredskapssenteret ha «stor negativ konsekvens for barn og unges bruk av nærfriluftsområdene».

Tidligere i sommer kom det inn mellom 1100 og 1200 høringsuttalelser med merknader til Justis- og beredskapsdepartementets plan for senteret. Planen er nå til behandling hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Kontaktperson: Helge Marstrander 916 33 053

Nettside: www.stoppstoyen.no

Facebook: www.facebook.com/stoppstoyen

Twitter: @stoppstoyen