Stopp støyen gratulerer Høyre, FrP og Venstre med beslutningen om å danne ny felles regjering

Stopp støyen har lest dokumentet som skal danne plattformen for regjeringssamarbeidet. Vi er glad for at lokalmiljøet og naboer inviteres med i et samarbeid, slik at flesteparten av konfliktene forhåpentligvis kan løses før senteret tas i bruk.

Fullføre beredskapssenteret på Taraldrud innen planlagt tid, i tråd med reguleringsplanen og i samarbeid med lokalmiljøet og naboer.

Skytebaner må bygges inn og helikopterbasen flyttes til Rygge

Stopp støyen har hele tiden sagt at den beste løsningen, for alle parter, er at skytebaner bygges inn og at helikoptrene flyttes til Rygge eller et annet passende sted. Det mener vi fortsatt er nødvendig for å unngå at støyen fra senteret kommer i konflikt med kommunale støygrenser og Folkehelse-loven.

I likhet med Norsk forening mot støy og mange av de politiske partiene på Stortinget, mener vi at det hadde vært en fordel om det hadde vært gjort en ekstern evaluering av prosjektet. En slik evaluering kunne bedre ha klarlagt hvilke konfliktsituasjoner som vil oppstå med lokalmiljøet. Planlegging av tiltak bør komme på plass før byggingen starter opp. Forhåpentligvis vil samarbeid med lokalmiljø og naboer kunne oppnå samme effekt.

En ekstern evaluering kunne imidlertid også kunne gitt en bedre kost-nytte-analyse av de store bevilgninger som må på plass de neste årene og av hvordan prosessen har vært utført.

Konsesjon for helikopterplass

Konsesjonen for beredskapssenterets helikopterplass er nå under behandling. Konsesjonen er rettslig sett uavhengig av reguleringsplanen, slik at Luftfartstilsynet må gjøre en ny og uavhengig vurdering.

Behandlingen hos Luftfartstilsynet viser at konsekvensutredningene for beredskaps­senteret har vært mangelfulle og at problemområder er ”gjemt bort” i reguleringsplanene.

Statnett har behov for å gjennomføre inspeksjoner med droner eller helikopter langs master og ledningsspenn som går over den østlige delen av området som er regulert til beredskapssenter. Helikoptertrafikk ved beredskapssenteret vil dermed komme i konflikt med Statnett sitt behov for inspeksjon av kraftledninger i området.

Konsekvensutredning for helikopterstøy er ikke utført i samsvar med de statlige retningslinjer for behandling av støy. Helikoptertrafikk vil få store konsekvenser for Sør- og Østmarka, der støynivåene vil overstige støygrenser som er anbefalt i de statlige retningslinjene for støy. Dette framkommer ikke i beslutningen av den statlige regulerings­planen.

Helikoptertrafikk fra beredskapssenteret vil komme i konflikt med utbygging av Gjersrud-Stensrud i Oslo, med nye 25.000 beboere og til andre områder i Ski, Oppegård og Oslo der det vil komme en fortetning av bebyggelse.

Stopp støyen minner om at Norsk Luftambulanse tidligere måtte avvikle sin virksomhet på Berghagan på Langhus, ikke langt fra Taraldrud, på grunn av støykonflikt med naboer.
Prosjektet har selv innrømmet at helikopterstøyen om natten vil bli så høy at deler av befolkningen må regne med å bli vekket regelmessig.

Nå blir det opp til Luftfartstilsynet å avgjøre om planlagt helikopterplass er i strid med luftfartsloven, der vurdering av støy skal vurderes opp mot andre samfunnshensyn.
Stopp støyen mener at løsningen er å flytte helikopterbasen til Rygge og å etablere en mindre landingsplass (helipad) som bare skal benyttes i nødsituasjoner eller enkeltvise øvelser.

Vern av Marka og naturopplevelsesverdier

I 2013 vedtok regjeringen vern av de første fire friluftslivsområder i Oslo. Eventyrskogene ved Spinneren og Hauktjern friluftslivsområde er to av disse områdene. Særlig Spinneren-området vil imidlertid nå kunne bli sterkt forringet av støy fordi helikoptertraseer er planlagt lagt rett over eller i nærheten av de vernede områdene. Den kongelige resolusjonen fra 2013 slo fast at disse områdene i Østmarka skiller seg ut fra andre områder i Marka ved at de har særskilte kvaliteter som gir store natur­opplevelsesverdier i form av gammel skog som fremstår som urørt og naturlig.

Venstre har lenge arbeidet med å få etablert nasjonalpark i Østmarka. Stortinget sa i fjor nei til dette, på tross av at Oslo, Lørenskog, Ski, Rælingen og Oppegård kommune alle ønsker en slik nasjonalpark i Østmarka velkommen.

Stopp støyen har lenge vært bekymret over at det ikke er utført noen konsekvens-utredning av at helikoptertraseer er planlagt lagt over disse svært viktige Marka­områdene. Verdifulle naturopplevelser for befolkningen i hovedstadsområdet må sikres, slik at de kan være et varig og viktig bidrag til folkehelsen i regionen.

Skytestøy og kommunale støygrenser

Stopp støyen har registrert at Justis- og beredskapssenteret har utarbeidet nye støysone­kart for skytestøy etter at reguleringsplanen ble vedtatt. Disse støykartene viser at deler av bebyggelse vil få støy som overstiger 60 dB, som er den grensen som er fastsatt i kommunale grenseverdier for skytestøy. Dette er stikk i strid med de forsikringer og løfter som ble gitt i forkant av vedtak av reguleringsplan.

Stopp støyen mener derfor at skyteanleggene først som sist må planlegges som innebygde anlegg for at Politiet skal kunne trene slik de ønsker, uten at de vil bli pålagt ytterliggere restriksjoner av Kommuneoverleger når senteret står ferdig.

Vil helikoptre og beredskapssenteret gå ut over Politiets andre oppgaver og behov?

Mange har reagert på hvor kostbart politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud vil være. De frykter at bevilgninger til nye politihelikoptre og senteret på Taraldrud vil gå ut over bevilgninger til Politiet og beredskapstiltak på andre områder. Stopp støyen deler denne bekymringen. Vi håper at Politiet og annet beredskapsarbeid ikke blir skade­lidende av at beredskapssenteret nå endelig realiseres og at bevilgninger prioriteres til dette.

Nasjonalt senter?

Den nye, politiske plattformen slår fast at de vil styrke beredskapen for at Norge skal være bedre forberedt til å håndtere kriser og alvorlige situasjoner. Stopp støyen håper det da legges vekt på en beredskap som dekker hele landet. Vi mener at plasseringen av beredskapssenteret er feil dersom dette virkelig skal være et nasjonalt anlegg, bl.a. fordi det ligger for langt unna en flyplass og statens andre beredskapsressurser.

Mange har lurt på om senteret virkelig vil kunne bli et nasjonalt beredskapssenter. Noen kaller det en avansert politistasjon for Østlandet, andre kaller det for et treningssenter eller et politisk symbolprosjekt for FrP.

Stopp støyen fortsetter sitt arbeid både for å sikre interessen for lokalbefolkningen ved Taraldrud, men også for å sikre at beredskapssenteret blir et senter som best mulig skal fylle sin funksjon.

Vi er glad for at regjeringen inviterer nærbefolkningen til et slikt samarbeid og ser fram til samtaler med den nye ministeren.

3 kommentarer om “Gratulerer med ny blågrønn regjering

 1. Thank you for the precise and stinging summary of the situation so far. Keep pushing Stopp Støyen!!!!

  Liker

 2. Vet ikke om jeg slutter meg til gratulantene, hverken for støy generelt eller beredskapssentret spesielt. Kort begrunnelse for det siste:
  1) Det står ikke noe i plattformen eller andre regjeringsdokumenter om at skytebaner skal bygges inn eller at helikoptrene flyttes til Rygge eller et annet passende sted.
  2) Manglene ved den såkalte konsekvensutredningen (KU) om helikopterstøy gjelder fremdeles. Den er slett ikke en virkelig KU, bl.a. fordi den forutsetter mindre støyende politihelikoptre enn de som faktisk skal tas i bruk. For alt jeg vet, kommer kanskje Luftfartstilsynet og/eller Statnett med innsigelser, men det har ikke noe med regjeringsplattformen å gjøre.
  Se også http://www.stoyforeningen.no/Nyheter/Regjeringsplattformen-23-359-ord-ikke-ett-ord-om-stoey.

  Med vennlig miljøhilsen,
  Pål Jensen
  Seniorrådgiver i Norsk forening mot støy

  Likt av 1 person

 3. Det er vel litt tidlig å gratulere. Jeg har ingen som helst tillit til regjeringen. Tror ikke at det blir gjort noen endringer på det vedtaket som er gjort.
  Skjer det noe positivt får jeg heller bli overrasket.

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s