FAU ved Tårnåsen og Hellerasten skole og Bjørndal Boligsammenslutning har tatt initiativet til denne aksjonen. Vi vil ikke at skuddsalver fra det nye beredskapssenteret skal prege friminuttene i skolegården. Vi ønsker at de aller minste barna fortsatt skal kunne sove i vogna utendørs, uten å bli vekket av sjokkgranater, og at de svært populære turområdene i nærheten fortsatt skal innby til rekreasjon.

2000 barn vil bli direkte berørt. Vi engasjerer oss for dem – og håper du blir med å tale deres sak.

Våre krav er enkle: Vi er for beredskapssenter på Taraldrud, men mot støy. Skytebaner må bygges inn, og helikoptertjenesten må flyttes til Rygge.

Faktaark: Barna i skuddlinjen – løpeseddel

Ønsker du å støtte «Stopp støyen» økonomisk? Bruk Vipps 91633053 (merk innbetalingen «Stopp støyen») eller kontonummer 9100.13.05234.