Kortversjonen

Tanken om et felles trenings- og beredskapssenter for politiets viktigste innsatsstyrker er minst 20 år gammel. Dette var også blant 22. juli-kommisjonens klare anbefalinger: Etablering av en god politihelikoptertjeneste og et felles beredskapssenter.

Helt siden politihelikopteret fikk base på Gardermoen i 2003, og politiet ønsket å flytte nærmere Oslo, har man diskutert lokalisering av et slikt senter. Flere steder har vært vurdert, men etter Gjørv-rapporten skar regjeringen gjennom og pekte på Alnabru.

Det viste seg å være en dårlig idé: Tomta var for liten, og det var problemer med grunnen. Da Anders Anundsen overtok som justisminister, satte han i gang utredning av to nye alternativ – Grønmo i Oslo og Taraldrud i Ski.

Ingen av stedene var uproblematiske. Begge ligger innenfor markagrensa, og har møtt protester fra friluftsinteresser.

Les deg opp på saken: Her er våre krav!

I 2014 leverte Politidirektoratet sin utredning. De anbefalte Grønmo, og hadde Taraldrud som andrevalg. Nærmere undersøkelser viste imidlertid at det var store menger metangass i bakken og ustabil grunn på den gamle søppelfyllinga på Grønmo. Derfor landet Justisdepartementet i oktober 2016 på at Taraldrud var det beste alternativet.

De ferdige planene ble lagt ut på høring 11. mai, med 6 ukers høringsfrist. Den endelige beslutningen skal tas i august. Senteret skal etter planen stå ferdig innen 2021.

Kritikere av planen peker blant annet på at støyproblemene ikke er godt nok utredet, særlig med tanke på nærheten til bebyggelse og flere skoler og barnehager.

  • Kommuneoverlegen i Oppegård peker på at forslaget bryter en rekke statlige retningslinjer og kommunens bindende bestemmelser for støy.
  • Folkehelseinstituttet slår fast at skytestøyen det legges opp til er helseskadelig.

Her kan du lese mer om Oppegård kommunes holdning til saken.

Beredskapssenteret skal være i døgnkontinuerlig drift, og skal samle politiets beredskapstropp, gisselforhandlere, bombegruppe og helikoptertjeneste. Senteret vil være på ca 33.000 kvadratmeter, og inkludere landingsplass for helikopter, flere utendørs skytebaner, øvingsområde for strid og skytehus.

Bygningsmassen alene er beregnet å koste 3 milliarder kroner.

Kilder: Nrk.no, Wikipedia, Regjeringen.no, Oppegård kommune