Oppegård kommune ønsker å stenge Kurud skytebane umiddelbart. Oppegård skytterlag mener banen i dag, i følge «godkjente målinger», holder seg innenfor 58 dB. Sentralt i striden står Rieber Prosjekt AS som har utført disse støymålingene. Dag Rieber i Rieber Prosjekt AS står også bak støyestimatene for skytebanene på Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud.

Flere har sådd tvil om de konsekvens­utredninger og støyestimater som Dag Rieber har utført for Justis- og beredskaps­­­departementet angående skytebanene på beredskaps­­senteret. Nå ser det ut til at skepsisen til Dag Rieber og hans estimater er velbegrunnet.

Nøytrale støymålinger og utredninger

Oppegård kommune har fått Multiconsult og Brekke og Strand til å utføre støymålinger ved Kurud skytebane. I tillegg har Norsk forening mot støy utført støymålinger.

Felles for disse tre akustiker­miljøene (spesialister på støy, estimater og målinger) er at de konkluderer med at støynivået IKKE holder seg innenfor de LAImax 60 dB som Rieber Prosjekt mener å kunne påvise i rapport datert 12.09.2018. Det er denne støygrensen på 60 dB som er satt som krav av Oppegård kommune og endelig fastsatt av Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

Multiconsult målte 27.10.2018 støy på nesten LAImax 70 dB for enkelte av hendelsene. Brekke og Strand gjorde 21.11.2018 målinger der en del av hendelsene var over LAImax 75 dB og på det meste over 80 dB. Målingen utført av Brekke og Strand ble utført av den konsulenten i Norge som kanskje har best kunnskap om skytestøy.

Under måleperioden ble det registrert 260 hendelser med LAImaks over 60 dB. Av disse var 2 % over 75 dB, 8 % over 70 dB og 43 % over 65 dB.

Brekke og Strand 21.11.2018

En forskjell på 10 – 20 dB i målinger i forhold til Rieber sin rapport er svært mye! Det gjør at Stopp støyen på nytt stiller spørsmål om utredningene for skytebanene ved beredskapssenteret på Taraldrud er å stole på.

Oppegård skytterlag slår seg sammen med Norges Skytterforbund

Oppegård skytterlag får økonomisk bistand fra Norges Skytter­­forbund i kampen mot Oppegård kommune og de støyrammede naboene av skyte­banene. Dette er blitt en prinsippsak for Skytter­­forbundet sier de.

Nasjonale retningslinjer og kommunens støygrenser

Norges Skytterforbund sier de mener det er unikt når kommunen tilsidesetter de nasjonale retningslinjene i T-1442. Det viser at forbundet ikke vet forskjellen på retningslinjer og juridisk bindende støygrenser. De har heller ikke forstått det entydige svaret de tidligere har fått fra både Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

De juridisk bindende støygrensene ved Kurud skytebane er de samme som er gjort juridisk bindende i kommuneplanen 2011-2022. Skytterklubben bør kunne forstå at de støygrenser, fra tidligere versjon av T-1442, som kommunestyret har gjort juridisk bindende, også skal gjelde for Kurud. Både Fylkesmannen og Miljø­direktoratet har slått fast at støy­grensene angitt i de nyeste T-1442 kun er veiledende og at forurensnings­myndigheter står fritt i å sette strengere grenseverdier, slik f.eks. gjeldende kommune­plan i Oppegård har gjort det.

Argumentene til Oppegård skytterlag og Dag Rieber tyder på at de mener de kan regelverket for skytestøy bedre enn Oppegård kommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken, Miljødirektoratet, Norsk forening mot støy, Multiconsult og Brekke og Strand.

Vi tror Oppegård skytterlag og Dag Rieber er på svært tynn is og er glad for at Norges Skytterforbund har gjort dette til en prinsippsak. Dette kan få store følger, ikke bare for Kurud skytebane.

Rieber Prosjekt AS

Oppegård skytterlag har benyttet Rieber Prosjekt AS til sine støy­beregninger og støy­målinger. Dag Rieber er mye benyttet av Det frivillige Skytter­vesen og Norges Skytterforbund og det har derfor blitt stilt spørsmåls­tegn ved hvor nøytrale Rieber Prosjekt AS er.

Når Oppegård skytterlag måtte dokumentere at de holdt seg under 60 dB, gikk oppdraget til Rieber Prosjekt AS. Rieber leverte en rapport der støyen påstås å være målt til 58 dB, akkurat under grenseverdien som kreves.

Norsk forening mot støy har i brev 25.03.2019 uttalt følgende om den støyrapporten som Rieber Prosjekt AS har utført for Oppegård skytterlag:

Vi mener at Riebers rapport har tydelige manipulerende trekk og ikke er egnet til å opplyse.

Norsk forening mot støy, 25.03.2019

Utredning for beredskapssenteret

Rieber Prosjekt AS er altså samme firma som har foretatt støyestimater for beredskaps­senteret på Taraldrud, der det også har vært stilt spørsmål omkring støyutredningene.

Mange har spurt seg om hvorfor Asplan Viak, som gjorde de første utredningene av støy for beredskapssenteret, ble byttet ut med Dag Rieber. Kanskje greide ikke Asplan Viak å presentere de støy­rapportene som Justis- og beredskaps­­departementet ønsket seg? Dag Rieber uttalte i hvert fall at han mente at akustikeren fra Asplan Viak var for konservativ.

Kanskje var Asplan Viak «for nøytral» til å framskaffe de tallene som Justis- og beredskaps­departementet trengte for å få senteret vedtatt?

Justis- og beredskapsdepartementet ser ut til å ha vært villig til å satse tre milliarder kroner på at deres omstritte akustiker ikke har tatt feil i sine estimater.

.. et krav om at banen skal stenges

Fylkesmannen i Oslo og Viken meddelte i brev 18.12.2018 til skytter­laget at de forbyr alle former for skytestevner ved skyte­banene. De slår fast at støyen ikke på noe tidspunkt skal overstige LAImax 60 dB ved nærmeste støy­utsatte bolig.

Skytterlaget har ikke greid å tilfredsstille de fastlagte støygrensene. Kommunen har derfor besluttet å legge ned skytebanene.

På vegne av Oppegård kommune heves med dette grunnleieavtale med Oppegård skytterlag (heretter «Skytterlaget») av 14.07.1992 med virkning fra 01.02.2019. Fristen for å rydde og istandsette arealet settes til 01.10.2019.
Grunnlaget for heving av grunnleieavtalen er vesentlig mislighold fra Skytterlagets side.

Brækhus Advokatfirma DA, 16.01.201

I brev datert 30.01.2019 krever advokat Sven Knagenhjelm, på vegne av Oppegård skytterlag, at kravet om heving av leieavtale avvises. Der henviser skytterklubben igjen til rapporten fra Rieber Prosjekt AS, selv om konklusjonene i den er tilbakevist av tre uavhengige fagmiljøer.

Advokatforum skriver i brev 28.12.2018 på vegne av Oppegård skytterlag og som kommentar til vedtak i Miljødirektoratet:

I realiteten er det ikke mulig å oppfylle et krav om at støygrensen aldri skal overstige 60 dB (LAImax). Om man skulle ta direktoratets vedtak på ordet, innebærer det i realiteten et krav om at banen skal stenges.

Advokatforum i brev til Fylkesmannen 28.12.2018

Dermed ser det ut til at skytterlaget og deres advokater selv er klar over hvilken konklusjon som er den riktige:
Kurud skytebane, og andre skytebaner som ikke greier å tilfredsstille krav til støygrenser, må stenges.

Krav om kontrollmålinger ved beredskapssenteret

Heldigvis har kommunene satt krav til at uavhengige akustikere skal utføre kontrollmålinger ved beredskaps­senteret, når skyte­banene står klare. De to konsulentfirmaene som foreløpig er aktuelle for «tredjeparts­kontroll» er de to samme firmaene som påviste at støy­målingene fra Dag Rieber på Kurud var misvisende.

Dersom det viser seg at uavhengige akustikermiljøer som Multiconsult og Brekke og Strand kommer med tilsvarende dom over skytebanene på beredskapssenteret på Taraldrud, er det tvilsomt om skytebanene på Taraldrud noen gang vil kunne benyttes slik de var planlagt.

Dersom beredskaps­senteret ikke kan brukes som forutsatt, vil beslutningen om å legge beredskapssenteret til Taraldrud bli en svært kostbar beslutning. Dette bør også få politiske konsekvenser.

Les mer om striden rundt Kurud skytebane på sidene til Oppegård Avis:

https://www.oavis.no/artikler/nyheter-oppegard-skytterlag-far-okonomisk-stotte-i-kampen-mot-kommunen-br/462908

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s