Nasjonal støykonferanse 2018

Norsk forening mot støy avholder Nasjonal støykonferanse 2018, tirsdag 17. april kl 09:00 – 15:30.
Konferansen er gratis og holdes i Oslo kongressenter, Møterom Forum, Youngs gt. 21 (Youngstorget).
Påmelding skjer via e-post post@stoyforeningen.no, husk å merk Påmeldingen Støykonferanse.

Stopp støyen! og Norsk forening mot støy hadde fellesstand om støy under Arendalsuka i august 2017 og har hele tiden samarbeidet nært.
På årets nasjonale støykonferanse skal også Stopp støyen være med som foredragsholdere. Linda Nilsen Methi og Paal Sjøvall vil forsøke å presentere hvordan Stopp støyen har jobbet og de utfordringer som bevegelsen har møtt underveis.

Linda og Paal

Program:

08:50 – 09:05 Kaffe og te. Registrering
09:10 – 09:20 Velkommen. Styreleder Hans Otto Watne, Norsk forening mot støy
09:20 – 09:40 Den norske og internasjonale støysituasjonen.
Noen overblikk sett fra EU kommisjonens Noise expert group og fra Norsk forening mot støy. Ved Ingunn Milford og Ulf Winther
09:40 – 10:00 Trafikkselskapet Ruters støystrategi for t-bane og trikk.
Teknisk sjef Erik Sletten, Infrastruktur Sporveien, presenterer strategien for å redusere støy

10:15 – 10:30      KAFFE- OG TEPAUSE

I – Støy, støytiltak, forebygging og kamp mot støy

10:30 – 10:50 Stopp støyen – Utfordringen med tvinge et forsøk på overkjørende statlig regulering over til en demokratisk dialog med beboerne.
Strategi, organisering, og taktikk. Presentert av aktivistene Linda Nilsen Methi og Paal Sjøvall.
10:50 – 11:10 Forsvarsbygg skal støyisolere 1000 hus.
Omfattende støyprosjekt skal gjøre nabolaget til den nye F 35 kampflybasen beboelig. ved representant fra Forsvarsbyggs eiendomsseksjon.
11:25 – 11:45 Nasjonal dronestrategi og miljøutfordringene som må løses.
Ved rådgiver Kadus Basit, Samferdselsdepartementet
11:50 – 12:10 Utdeling av årets støypris, æresprisen ÅRETS STØYDEMPER 2018.

12:30 – 13:30    LUNSJ

II – Støy og sykdom, og redusert livskvalitet

13:30 – 14:00 Støy farlig for hjertet. Ny omfattende forskning om støy og kardiovaskulær sykdom vekker internasjonal oppsikt.
Ved forskningssjef Mette Sørensen, Det danske kreftsenter
14:00 – 14:20 Støy i restauranter, livskvalitet og universell utforming.
Gode lydmiljøer er et krav i universell utforming. Ved interessepolitisk rådgiver Marte Oppedal Vale, Hørselshemmedes Landsforbund.

14:20 – 14:35    KAFFE- OG TEPAUSE

III – Handlingsplaner og håndtering av støy – hva må til for å ta vare på velferd og helse

14:35 – 14:55 Støy i restauranter – den akustiske siden av saken.
Ved fagsjef akustikk, Ingunn Milford, Multiconsult
14:55 – 15:15 Nabostøy – omfattende støyutfordring og fragmentert regelverk.
Om Støyforeningens forslag til nabostøyveileder. Ved Ulf Winther, Norsk forening mot støy
15:15 – 15:40 Handlingsplanene mot støy – hvor fører de oss, og hva skal til for vi skal ta planene på alvor?
Ved seniorrådgiver Steven Gersh, Norsk forening mot støy.
15:40 – 16:00 Eurocities anbefaling til gode støyhandlingsplaner.
Kort oppsummering av dagen.
Ved Ulf Winther

Nærmere om internasjonal foredragsholder:

Mette Sørensen is a senior scientist at the Department of Environment and Cancer at the Danish Cancer Society in Copenhagen, Denmark – an institute she has worked in since the awarding of her PhD in 2003. Sørensen leads a European Research Council starting grant project, “Health consequences of noise exposure from road traffic to establish (QUIET)”. For this, she studies the health effects of traffic noise on fertility, birth weight, cognitive performance, infections, cancer and cancer survival. Sørensen was awarded her PhD degree in health science from Copenhagen University in 2003. In 1998, she also received her master’s degree at Copenhagen University. February 2018 she was a part of the international research team delivering the report Environmental Noise and the Cardiovascular System to The American College of Cardiology.

Om Norsk forening mot støy:

Norsk forening mot støy er en landsdekkende medlemsorganisasjon som arbeider for å redusere støyplager og forebygge støybelastning i Norge, for derved å sikre en bedre livskvalitet. Foreningen ble etablert i 1963.
Hvert år mottar Norsk forening mot støy mer enn 5 000 direkte henvendelser om støyrelaterte spørsmål, og har derfor et omfattende bilde av støyutfordringer i Norge.

Det koster kr 300,- for privatpersoner å bli medlem i Norsk forening mot støy. Du kan melde deg inn som medlem i Norsk forening mot støy via følgende side: http://www.stoyforeningen.no/Bli-medlem

Arendalsuka

Nasjonal støykonferanse 2018:

Støy, bomiljø, fortetting og helserisiko. Hvem og hva skal verne mot støy?

Hva gjør støy med helsa vår? Hva er gode og helsebringende omgivelser for barn og voksne? Støy er miljøproblemet som rammer flest mennesker. Hvordan forebygge støy og forme gode lydmiljøer? Hvem verner mot støy?
Meld deg på Støyforeningens konferanse tirsdag 17.april. Max 100 deltakere. Velkommen!

Dato: Tirsdag 17. april. Kl. 09:00 til 15:30
Arrangør: Norsk forening mot støy
Gratis adgang. Påmelding av hensyn til lunsj og annen enkel servering.
Kontaktperson for påmelding: Steven Gersh/Ulf Winther, Telefon: 22 87 04 20

Påmelding til epost: post@stoyforeningen.no
Merk påmeldingen: Påmelding støykonferanse

Frivillighetsprisen 2017

Utdeling

Frivillighetsprisen 2017 er tildelt Stopp støyen!

Linda setter ord på det vi i Stopp støyen følte da vi 30. januar 2018 fikk vite at vi vant Frivillighetsprisen i Oppegård kommunes hedring 2017 i Kolben!

Ordførens begrunnelse

Vinneren har med kunnskap, engasjement og stor innsats arbeidet for en veldig viktig sak som har stor betydning for nettopp trivsel og livskvalitet.

Bak vinneren står en rekke personer, hvorav mange over lang tid allerede var aktive som frivillige.

Jeg tror vel aldri vi har sett et slik engasjement i Oppegård.

For denne viktige innsatsen deles Frivillighetsprisen for 2017 ut til Stopp støyen!

Stopp Støyen kom på banen under etableringen av beredskapssenteret på Taraldrud og har jobbet på mange felt for å hindre negative effekter av beredskapssenteret med særlig vekt på støy og barn og unges oppvekstvilkår og læringsmiljø.

Stopp Støyen fikk årets frivillighetspris for å ha vist et helt spesielt pågangsmot, kreativitet og innsats.

Takketale fra Stopp støyen v/Helge

Det har vært litt av en reise!

Det begynte på mange måter i den salen her 22. mai, når vi var på et folkemøte og ble presentert et beredskapssenter og hvordan det skulle være.
Og da var det mange som fikk sjokk! For det var et ganske annet bilde enn det som hadde blitt presentert bare et halvår tidligere.

Så hadde vi en første samling på Tårnåsen skole, 31. mai. Og sammen med elevrådet, og tre jenter spesielt, fra Tårnåsen skole som var med å dra i gang dette her.

Og fra 31. mai og sommeren så er det egentlig som jeg har vært på et godstog som bare har dundret av gårde.

Mange har spurt meg: Hva er Stopp støyen?
Og da har jeg begynt å si hva Stopp støyen ikke er. For Stopp støyen er ikke noen forening, vi er ikke noen organisasjon og vi er ikke noe politisk parti eller noen politisk gruppering sånn sett. Vi er et frivillig engasjement.

Alt det folkeengasjementet og frivilligheten som har vært rundt det. For det er ikke Paal, Caroline og meg som er ansvarlig for alle de arrangementene. Det er de som deltar og trekker i trådene!

Og kanskje det fineste og varmeste som har kommet ut av aktivitetene og kampen vår så langt, det er nytt vennskap og nye bekjente! Jeg har blitt kjent med så mange folk i Oppegård som jeg ikke ante hvem jeg var før.
Det er blitt som en eneste stor familie! Og det gir en felles kamp som gir folk en god unnskyldning for å snakke sammen, når du er på butikken eller når du står på sidelinjen på et idrettsarrangement – eller på foreldremøter eller hvor det måtte være.
Så på mange måter er 2017 blitt det året der vi er kommet nærmere hverandre, i hvert fall i lokalmiljøet. Og det er på mange måter det jeg er mest takknemlig for, det vi har fått til på den siden. På mange måter er vi blitt en liten landsby. En landsby der folk tar vare på hverandre og tar ansvar for hverandre.

Og så er vi også veldig glad for at vi ble hørt i budsjettforhandlingene. Og at den nye regjeringen som ble dannet nå hadde med i sin regjeringsplattform at beredskapssenteret skal realiseres i samarbeid med det lokale miljøet og naboer!

Og så er vi fortsatt bekymret for hvordan dette skal bli. Nå blir senteret bygd, men i akkurat hvilken form og fasong, der er det fortsatt ting å gå på.

Vi skal jobbe videre og vise ære på denne Frivillighetsprisen!

Fra OAvis.no

Se mer om ordførerens hedring på sidene til Oppegård Avis:
https://www.oavis.no/artikler/video-oppegard-talenter-hedret/429556

Frivillighetsprisen 2017
Frivillighetsprisen 2017