Dokumentasjon

Her finner du lenker til de viktigste dokumentene i saken.

Hele forslaget til reguleringsplan fins som PDF her. Det endelige planforslaget, som Justisdepartementet sendte fra seg 21. juli, ligger her.

Her finner du veileder til retningslinjer for støy.

Høringsnotat med alle planer, kart og vedlegg fins på denne siden (scroll ned til du finner «Høringsnotat»). Under der ligger også alle publiserte høringssvar.

Oppegård kommunes informasjon om saken ligger her. Kommuneoverlegens utredning fins som nedlastbar PDF her.

Her kan du laste ned høringsuttalelsen fra FAU ved Hellerasten og Tårnåsen skole, hvor «Stopp støyen»-aksjonen har sprunget ut fra.

Justisminister Per-Willy Amundsen har fått flere skriftlige spørsmål i saken. Her finner du svarene på spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp), Hans Olav Syversen (KrF), Gunvor Eldegard (Ap) og Hadia Tajik (Ap).

Stat og styring har omtalt et kritisk forskningsprosjekt om prosessen fram mot valget av Taraldrud. Les saken her.