Velgerhjelp: Se hva Akershus-partiene mener om støyproblemene fra Taraldrud

SV, Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne støtter hovedkravene fra «Stopp støyen». Det viser en spørrerunde Østlandets Blad har gjennomført.

Avisen har stilt spørsmål til stortingskandidater fra alle partier i Akershus. Stopp støyen-kravene om å bygge inn skytebaner og flytte helikopterservice til Rygge, får støtte fra alle de minste partiene.

Arbeiderpartiet støtter kravet om innbygging, men er usikker i spørsmålet om plassering av helikoptertjenensten.

Høyre sier nei til innbygging av skytebaner, og er usikker på helikopter-plasseringen. Fremskrittspartiet svarer at de er usikre på begge punkt.

Les mer: Gjør dere klare for valgkamp!

Samtlige partier støtter ifølge ØB kravet om at de kommunale støygrensene må gjelde. De kommunale støygrensene i Oppegård, Ski og Oslo er strengere enn de nye nasjonale støygrensene, som ble endret i fjor, midt i planleggingen av beredskapssenteret på Taraldrud. Justisdepartementets egne støyberegninger viser at de kommunale støygrensene vil bli brutt med den øvelsesaktiviteten som er planlagt.

 

Støtt Stopp støyen økonomisk: Vipps nr 91633053 – merk betalingen med «Stopp støyen»