– Dette er den viktigste saken i de 100 årene vi har vært kommune, og jeg tror aldri vi har sett et sånt engasjement noensinne. Det skal dere være stole av! sa Oppegård-ordfører Thomas Sjøvold til Stopp støyen-aksjonistene som 22. juni fylte Eidsvolls plass foran Stortinget.

Vi er stolte. Men vi er ikke ferdige.

11
Yngve Seierstad Stokke (Stopp støyen), Nicholas Wilkinson (SV), Thomas Sjøvold (Høyre), Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

22. juni ble første omgang blåst av med en fantastisk avslutning foran Stortinget. Da hadde 1244 høringssvar blitt levert inn til Justis- og beredskapsdepartementet. De kom fra skoleklasser og borettslag, kommuner og foreninger, barn, og ikke minst foreldre – bekymrede foreldre.

De påpekte at langtidseffekten av å bli utsatt for skytestøy dag ut og dag inn ikke var utredet, at FNs barnekonvensjon ikke var fulgt, og de kommunale støygrensene ville bli brutt, at friluftsområdene rundt Taraldrud ikke vil kunne brukes som før, at skytelyder neppe ville forbedre læringsmiljøet på skolene (spesielt ikke i mottaksklassen med barn som har flyktet fra krig) – og at det fins bedre alternativer: Bygg inn skytebanene og flytt helikoptertjenesten til Rygge.

Over 1200 kritiske høringsuttalelser kan ikke bli oversett. Der har Justisdepartementet noe å jobbe med i sommer.

Men Stopp støyen tar ikke helt ferie, vi heller. Det er Stortingsvalg i år, og valgkampen er smått i gang. Vi har de siste ukene hatt en rekke møter med politikere, for å informere om departementets planer og finne ut hvor de ulike partiene står. Dette arbeidet fortsetter.per-willy-amundsen_05-hi

Vi forsøker også å finne ut hvor justisminister Per-Willy Amundsen står, i virrvaret av motstridende opplysninger: Skal helikoptrene trene på Taraldrud eller ikke? Er årsgjennomsnitt et relevant mål når man snakker om skytestøy? Og bråker virkelig ikke skytebanene mer enn et kjøleskap??

Vi skal si fra når vi får svar. I mellomtiden håper vi flere benytter valgkampen til å lete etter en politiker som har integritet nok til å si at selv om alle ønsker et beredskapssenter på plass så fort som mulig, så har dette gått for langt, for fort.

Taraldrud-planene er ingen god løsning. Politiet får ikke øve så mye og så støyende som de ønsker, og støyen vil plage mange tusen mennesker i senterets nabolag.

Det er godt mulig at en optimal løsning fins. Departementet har dessverre ikke funnet den ennå.

Stopp støyen!

 

Støtt Stopp støyen økonomisk: Vipps nr 14139 Skjermbilde 2017-06-15 kl. 11.15.41(FAU Tårnåsen skole) – merk betalingen med «Stopp støyen»

 

Kortversjonen: Dette er historien

Og her finner du alle dokumentene i saken.