Stopp støyen ønsker alle et godt nytt år!

God jul fra Stopp støyen!
God jul og godt nytt år fra Stopp støyen!

I løpet av det nye året vil forhåpenligvis enda flere se at beredskapssenteret, slik det foreligger nå, er en dårlig løsning for alle parter.

Justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen (FrP) hevder fortsatt:

«Dette er et godt prosjekt! Jeg er stolt av prosjektet, som det er gjort et godt og raskt arbeid på!»

Hadja Tajik (Ap) har imidlertid uttalt:

«Dette er en situasjon du har satt oss i, Justisminister!»
«Det er ditt mangel på lederskap, ditt mangel på håndtverk som har puttet oss i en situasjon der vi er nødt til å velge mellom å svekke fremdriften og eller putte unger i en situasjon der de må høre skyting i skolegården hver eneste dag!»

Beredskapssenteret fremstår som et symbolsenter og «fyrtårn» for FrP, ikke det beredskapstiltaket som Norge virkelig trenger.

 • Dette er et beredskapssenter som umuliggjør samvirketrening med andre beredskapsressurser, stikk i strid med anbefalingene til 22. juli-kommisjonen.
 • Dette beredskapssenteret vil sørge for at ressursene heller ikke i framtiden vil «finne hverandre», fordi det legges opp til isolering av trening.
 • 22. juli-kommisjonens klare anbefalinger om fokus på ledelse, samhandling, kultur og holdninger er totalt oversett. Også andre offentlige utredninger, Stortingsmeldinger og samarbeid med Forsvaret er «glemt» i planleggingen av senteret.
 • Planene for beredskapssenteret strider med eiers føringer på flere viktige punkter. Planene fokuserer på «design-to-cost», med en fast prislapp, i stedet for på hva Politiet virkelig trenger og kvaliteten på senteret.

Dette er et beredskapssenter der Politiet ikke får lov å øve slik de ønsker:

 • Verken med helikoptertrening eller hyppigheten og størrelsen av sprengninger med eksplosiver og treningsgranater.
 • Skytebanene får støyvoller og standplasser som er så innebygde at det ikke blir realistisk trening i forhold til vær og vind. Politiet må skyte gjennom munningsdempere for at det ikke skal støye over grenseverdiene fastlagt i reguleringsbestemmelsene.
 • Begrensninger i skytetidene, som reguleringsplanen fastsetter, gjør at verken Politiet eller beboere og Klima- og miljødepartementet egentlig er helt fornøyde.

Mange av premissene for støyutredningene er unntatt offentligheten. Støyutredningene var for «strenge» for prosjektet, slik at de  byttet akustiker for å sikre at planene ble vedtatt.

Nasjonale retningslinjer definerer støygrenser for gule støysoner. I slike soner frarådes det å bygge boliger, uten støyavbøtende tiltak. Prosjektet, på sin side, har karakterisert dette som «områder med lav til moderat støybelastning». Retningslinjene for staten presiserer at 15 % av befolkningen kan føle seg sterkt plaget av støy, også i utkanten av disse støyområdene. Prosjektet unnlater å kommentere eller bry seg om hvor mange boliger og personer som disse 15 % vil utgjøre.

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er utført med representanter fra Ski og Oppegård kommune, men ingen representanter fra Oslo kommune og heller ikke fra Vann- og avløpsetaten, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statsnett, Hafslund nett, Ruter eller Statens vegvesen.

Oslo kommunes poengtering av mangler i konsekvensanalysene er «glemt» i det videre planarbeidet. Barn, unge og organisasjoner i Oslo er i liten grad gitt mulighet for å påvirke planene. Konsekvensen for nye planlagte boligområder i Oslo er ikke vurdert. Støysonekart er ikke utarbeidet på den måten som Oslo kommune har bedt om, og det er ikke beskrevet hva slags samlet støysituasjon som befolkningen blir påført.
Helse og samfunnsøkonomiske konsekvenser for Oslo er ikke vurderert, selv om  bydelsoverlegen i Bydel Søndre Nordstrand etterlyser dette.
Resultatet er en statlig plan som har brutt med Plan- og bygningsloven og andre grunnleggende statlige retningslinjer.

Hovedtrasé for helikoptertrafikk er lagt over Gjersrud-Stensrud, der Oslo kommune har vedtatt planer for en ny bydel med 25.000 beboere.
Når Luftfartstilsynet startet behandlingen av konsesjon for helikopterplass, måtte de be Politidirektoratet kommentere høringsuttalelsene og rydde opp i svakhetene i den statlige reguleringsplanen. Reguleringsplanen har «glemt» at Statnett har kraftledning over området og har behov for inspeksjon av kraftlinjene. Statnetts automatiserte droner og egne helikoptre vil kunne komme i konflikt med helikoptertrafikken ved beredskapssenteret.

Prosjektet slår fast at

«Støy som følge av tiltaket vurderes å gi stor negativ konsekvens for friluftslivet. Støy i nærfriluftsområder anses å ha særskilt negativ konsekvens for barn og unges bruk av området på dagtid.»

Planene har fått massiv kritikk fra friluftsorganisasjoner, som opprinnelig ikke var invitert med i høringsrunden for helikopterplassen. Luftfartstilsynet har ennå ikke godkjent helikopterplassen, og det er fortsatt usikkert om en slik konsesjon er forenlig med Luftfartsloven i forhold til sikkerhetssoner og «allmenne hensyn». Områdene som blir berørt er friluftsområder med stor allmenn psykososial rekreasjonsverdi.

Forholdet til den juridisk bindende Støyforskriften for Oslo er fortsatt ikke avklart. Prosjektet innrømmer at helikoptertrafikk om natten vil gjøre at befolkningen må regne med å bli vekket regelmessig. Kommuneoverlegene har allerede varslet at de ikke vil nøle med å bruke Folkehelseloven til å begrense virksomheten, dersom dette viser seg nødvendig av hensyn til befolkningen.
Støyestimatene er usikre og det er vanskelig å vurdere konsekvenser av støyplager før senteret er bygget og virksomheten har startet opp.
Når beredskapssenteret er etablert, vil det ikke være andre muligheter for støyavbøtende tiltak enn å begrense virksomheten og øvingstidene til Politiet.

Dette er et beredskapssenter hvor ingen tilsynelatende skal overnatte, verken de som kommer fra distriktene for å trene eller de som har beredskap. Dermed er beredskapssenteret bare blitt et avstumpet treningssenter, uten fasiliteter for virkelig å støtte og håndtere personell som skal utgjøre beredskapen i Norge.

Godt nytt år til dere alle!

Julekveld Kolbotn
En fredelig kveld i desember 2017 på Kolbotn, før beredskapssenteret er bygget

 

 

 

 

2 kommentarer om “Godt nytt år!

 1. Thank you for all that you do – and have done – regarding the enormous mess that that is the Crisis Training Centre!

  Liker

 2. Ja, med dette sentret og med justisdepartementets usannsynlig fremsynte valg av de mest støyende politihelikoptrene, som formodentlig vil virke ekstra skremmende for terrorister og andre bandittaktige elementer, får Norge en skyhøy beredskrap. Hurra.
  Med vennlig hilsen,
  Pål Jensen
  Seniorrådgiver i Norsk forening mot støy

  Likt av 1 person

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s