Stopp støyen har kartlagt hva de ulike politiske partiene mener om våre krav.

Vi får full støtte fra Senterpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne, Rødt og Venstre – og null støtte fra Fremskrittspartiet og Høyre. Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti tar forbehold.

Bakgrunnen for spørsmålene er rammene i reguleringsplanen, som ble vedtatt 18. august:

  • Inntil 1250 treningsgranater/eksplosiver pr år.
  • Anslagsvis 2250 helikopterbevegelser (lettinger og landinger) pr år.
  • Inntil 8.000 skudd utendørs alle hverdager, hele året.
  • Utendørs skyting alle hverdagerfra kl. 7.00 til kl. 19.00 + én dag i måneden til kl 23.00.

Skjermbilde 2017-08-18 kl. 16.55.27Les også: Her er Sanners plan

Vi stilte tre spørsmål, og vi ba om å få vite partienes holdning:

  1. Vil partiet bygge inn alle skytebanene på Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB)?
  2. Vil partiet flytte helikoptertjenesten, og kun beholde ett helikopter i beredskap på Taraldrud?
  3. Vil partiet tillate utendørs spreningsøvelser (flashbangs) på Taraldrud?

Innbygging av skytebanene

På første spørsmål får Stopp støyen bred støtte: Rødt, SV, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Venstre sier klart «ja».

Kristelig Folkeparti sier de vil «gjøre hva vi kan for å skjerme lokalsamfunnet så godt som mulig».

– Om det lar seg gjøre ut fra ulike hensyn, ønsker KrF å bygge inn alle skytebanene på PNB, svarer de.

Arbeiderpartiet vil «bygge inn mer», men kan ikke garantere at alle skytebaner blir bygget inn.

– Arbeiderpartiet mener at myndighetene må gjøre alt som kan gjøres for å redusere støyen, uten at det går ut over fremdrift, beredskap og responsevne. Her må mydighetene strekke seg langt for å forsikre seg om at det også i fremtiden skal være godt å leve og vokse opp rundt Taraldrud. Dette vil vi gå i gang med umiddelbart, hvis vi kommer i regjering, opplyser partiet.

Fremskrittspartiet og Høyre sier nei. Høyre legger vekt på at den planlagte støydempingen vil tilfredsstille kommunens krav.

Si nei til støy – bli med i fakkeltoget søndag 10. september!

Flytting av helikopter?

På spørsmål 2, om flytting av helikoptertjenesten, svarer Senterpartiet, Venstre, MDG, SV og Rødt ja. Høyre, Fremskrittspartiet og KrF sier nei, mens Arbeiderpartiet er i tvil.

– Vi vil begrense helikopteraktiviteten på Taraldrud til det som er nødvendig, og vil dessuten at det gjennomgås om den nødvendige helikopteraktiviteten er planlagt på så støybegrensende vis som mulig. De støybegrensende tiltakene som innføres må være basert på og tilpasset lokalbefolkningens behov, svarer MDG.

Eksplosiver

Når det gjelder utendørs øvelser med eksplosiver, så vil Frp og Høyre tillate det, mens SV, MDG, Venstre, Rødt og Senterpartiet vil si nei. KrF og Ap tar forbehold:

– Vi vil ikke godta utendørs spreningsøvelser før det er utarbeidet beregnings- og støyskjermingsmetoder som Oppegård, Ski og Oslo kommune kan akseptere, svarer Ap.

Her er alle svarene fra partiene samlet i én oversikt:

Skjermbilde 2017-09-07 kl. 15.05.48

Godt valg!

En het potet i hele sommer – se presseoppslagene her!