Svar til justisminister Per-Willy Amundsen

Av Helge Marstrander og Caroline Monstad Høgsnes, FAU ved Hellerasten og Tårnåsen skole

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen sier i et innlegg i Aftenposten (06.07) at tiden er det avgjørende når politiets planlagte beredskapssenter skal bygges. Vi er helt enig i at det er svært viktig at et nasjonalt beredskapssenter etableres raskt, men vi mener kvaliteten på senteret må være avgjørende for den videre prosess. Det er viktig for de som skal øve der, og for de rundt 20 000 som får senteret i nabolaget. Stopp Støyen er for beredskapssenter på Taraldrud, men mot støyen – som vi sterkt utfordrer beslutningstakerne til å gjøre noe mere med.

Vi har invitert ministeren til dialog om hvordan vi kan finne best mulige løsninger. Utover noen ordvekslinger med statssekretær Sættem har ikke politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet vist interesse. Det er synd. Vi har i løpet av de siste ukene hatt møter med alle partier på Stortinget. Vi har blitt tatt imot på en god måte, og vi får ros for å være konstruktive. Vi håper fortsatt på at ministeren og øvrig politisk ledelse er interessert i en dialog, og er sikker på at også de vil oppleve oss som konstruktive og opptatt av å finne gode løsninger for alle.

I innlegget til justisministeren trekkes det frem en del punkter som, dialog eller ei, ikke kan bli stående ukommentert.

Justisministeren trekker inn naboskapet mange har til Årvoll skytebane. Det fremstår for oss som en noe kuriøs sammenligning, siden sportsskyting ikke bedrives med granater eller helikopter. Og har en helt annen bruksfrekvens enn de planlagte 3000 – 10 000 daglige skuddene fra treningssenteret på Taraldrud. Hvis ministeren likevel ønsker å hente eksempler fra sportsskyting anbefaler vi han å trekke fram den planlagte Åsland skytebane (som skal erstatte Prinsdal skytebane som ble lagt ned etter naboprotester på grunn av støyplager). Skytebanen på Åsland, som ligger et steinkast fra Taraldrud, er planlagt bygget inn. Ola Sannes i Nordstrand skytterlag uttalte følgende om dette prosjektet til Aftenposten 22. juli 2015: ”Det blir en tunnel på 200 meter, med skytterhus inntil fjellet. Det er en god løsning for tettbygde strøk. Støy er jo et problem med skytebaner ellers.”

Vi i Stopp støyen har hele tiden forholdt oss til den informasjon som er gitt av Justis- og beredskapsdepartementet og den innleide prosjektledelsen i Metier. Stopp støyen er helt enig når justis- og beredskapsministeren i sitt innlegg sier “….noe av det som blir sagt, er misvisende og bidrar til unødvendig bekymring.” For å nevne noe:
På folkemøtet i november 2016 ble skyteaktivitet ved senteret beskrevet slik: “… i all hovedsak skal skyting foregå innendørs, kun unntaksvis utendørs.” Et drøyt halvår senere er bildet helt annerledes og mesteparten av skytingen skal nå skje ute.
Det er også påfallende å se  at illustrasjoner som blir brukt for å presentere prosjektet har blitt kreativt redigert slik at 8500 boliger i Oslo er borte. Andre illustrasjoner viser milevis av skog, og det oppleves nokså provoserende når helikopter på noen av illustrasjoner er erstattet med (freds?)duer. Vi har savnet en troverdig fremstilling som viser at senteret er planlagt 700 meter fra nærmeste bebyggelse, skole og barnehage. Slike illustrasjoner har vi derfor sett oss nødt til å lage selv for at vi, andre i nærmiljøet og politikere skulle få et godt bilde av realiteten.
Prosjektlederen går ut i NRK Østlandsendingen (23.06) og blander maksimal lyd fra barnelek med gjennomsnitts støy fra skytebanen. Han hevder barna vil bråke mer, og at støyen fra skytebanen ikke vil være høyere enn kjøleskapsduring. Folkehelseinstituttet karakteriserer disse uttalelsene som “grove feil”.
Det skaper også unødvendig usikkerhet når ministeren på skriftlig svar til stortingsrepresentanter svarer forskjellig på om det blir øving med helikopter på Taraldrud. Det er heldigvis korrigert nå. Vi håper ministeren får korrekt og presis informasjon fra prosjektet og byråkratene fremover.
Det inviterer heller ikke til dialog, beroligelse og forståelse i befolkningen når prosjektet gir uttrykk for at “barna vil bli vant til lyden av skytestøy”, og det tilbys støyskjermende gapahuker som erstatning for tapt turterreng. Vi reagerer også på at prosjektet i møtet med oss kun har vært opptatt av at naboer ikke vil få hørselsskader av lyden fra senteret, mens det derimot ikke er gjort noen vurderinger av hvilke andre helsemessige konsekvenser det omfattende støybildet kan få.  

Slike uttalelser og manglende relevante vurderinger viser etter vårt syn at prosjektet og prosjektlederen hverken har forståelse for hvilken informasjon befolkningen har behov for, eller kontroll på kvaliteten på den informasjonen som blir gitt ut.


Totalkostnaden på senteret er usikker. Vi har imidlertid god faglig støtte i at foreslåtte tiltak fra bl.a. Østfold fylkeskommune og Stopp Støyen vil gi et beredskapssenter med bedre funksjonalitet, som ivaretar politiets treningsbehov og som samtidig ivaretar omgivelsene – uten at det går på bekostning av beredskap, responstid eller fordyrer prosjektet i vesentlig grad. En mulig kostnadsøkning må uansett ses i sammenhengene med et godt og brukervennlig senter.


Vi setter pris på at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har tatt seg tid til å møte oss i Stopp Støyen. Vi setter nå vår lit til at han vektlegger kvalitet foran hastverk. Svaret får vi når han skal ta stilling til de 1250 høringsmerknadene som er kommet til planforslaget når reguleringsplanen skal vedtas 15. august.


Vi oppfordre  den politiske ledelsen, i både justis- og beredskapsdepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartementet, til å delta på “Stopp Støyen”-løpet som vi arrangerer 6. august. Vi garanterer en fin opplevelse i flott natur, uten skytelyder, og med god anledning til å treffe “folk flest”.
Vi stiller gjerne i dialog med politiske ledelse i begge departementene, slik at vi sammen kan finne frem til gode løsninger for å ivareta både politiets og naboenes behov. Det er i alles interesse.

 

Lurer du på hva som er problemet? Her er kortversjonen! Og her finner du alle de viktigste dokumentene i saken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s