Blog

Ap: – Bygg inn mer

Arbeiderpartietvil bygge inn mer av skytestøyen fra beredskapssenteret, og krever at Justisdepartementet skal ta regningen for støytiltak kommunene må gjøre.

Partiets Akershus-topper, med stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt og Ski-ordfører Tuva Moflag i spissen, møtte Stopp støyen på Grønliåsen i dag, og presenterte sitt syn.FullSizeRender 2

– Vi vil bygge inn mer. Vi sier ikke at vi vil bygge inn alt, men vi mener at det er nødvendig å bygge inn mer. Dette har utviklet seg fra å være et anlegg som var fullt og helt innendørs, til å bli hovedsakelig utendørs, og jeg får ikke noen god forklaring på hvorfor den endringen har skjedd. Vi ser at det er mer innbygging som er det eneste svaret forå kunne imøtegå deres bekymring i større grad, sa Tuva Moflag på en pressekonferanse i skogen.

I tillegg legger de vekt på at de tiltakene som kommunene må gjøre med sine bygg, skal dekkes av Justisdepartementet.

– Da håper vi at vi kommer et skritt videre, og at vi får etablert et senter som blir en god nabo for dere.

Moflag presiserte at de har med seg Oslo-benken og hele partiet i dette.

– Dette vil vi jobbe for i regjering, forhåpentligvis, og for oss i Akershus blir det en av de viktige sakene når vi skal jobbe med budsjettet utover høsten.

På spørsmål om de ville gjøre noe mer for å få utredet de helsemessige konsekvensene av støyen, svarte Moflag:

– Det er en av de tingene vi har spilt inn, at vi må se på hvilke konsekvenser det får å være utsatt for langvarig skytestøy. Men målet vårt er jo å få støyen vekk i størst mulig grad, slik at man slipper å bekymre seg for det. Det er jo ingen som ønsker at barna skal være utsatt for skytestøy og eksplosjoner på daglig basis.

Se hele pressekonferansen her (begynner på 23:50 i videoen).

 

Ministermøte på Kolbotn i kveld

Justisminister Per-Willy Amundsen og kommunalminister Jan Tore Sanner møter lokalpolitikere og representanter for Stopp støyen på Oppegård rådhus på Kolbotn kl 18 i dag.

Justisministeren har tidligere sagt ja til å komme til Oppegård og møte de som blir rammet av støy fra Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB), men noe folkemøte blir det ikke.

Stopp støyen har likevel tenkt å bli hørt, både i og utenfor møtet. Stopp støyen-aktivister samles utenfor rådhuset kl 17.45.

Reguleringsplanen for beredskapssenteret på Taraldrud ble vedtatt av kommunalminister Sanner 18. august, etter massive protester fra foreldre og naboer til senteret i Oppegård og Oslo syd.

Stopp støyen mener mer må gjøres for å redusere støyplagene det nye senteret vil påføre anslagsvis 40.000 mennesker som bor tett på Taraldrud.

Mer om kveldens møte her: https://www.oblad.no/politiets-beredskapssenter/taraldrud/nyhet/justisminister-per-willy-amundsen-og-kommunalminister-jan-tore-sanner-kommer-til-oppegard-i-kveld/s/5-68-310406

Vi håper å se mange av Stopp støyens støttespillere utenfor rådhuset i kveld! Vel møtt!!

Stopp støyen til Arendalsuka

PRESSEMELDING: Stopp støyen ønsker alle velkommen til stand 117 under Arendalsuka. Justisministeren oppfordres spesielt til å ta turen innom.

– Mange politikere er fremdeles ukjente med støyproblematikken Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) vil føre til for mange tusen mennesker i Oslo og Akershus, og hva som skal til for å løse dette. Det vil vi snakke med politikerne om på Arendalsuka, sier Helge Marstrander, leder for Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) på Hellerasten skole i Akershus og talsperson for Stopp støyen.

Den foreldredrevne aksjonsgruppa Stopp støyen vil ikke at skuddsalver fra det nye beredskapssenteret som er planlagt på Taraldrud i Akershus skal prege friminuttene i skolegården noen hundre meter unna. Stopp støyen ønsker at de aller minste barna fortsatt skal kunne sove i vogna utendørs, uten å bli vekket av sjokkgranater, og at de svært populære turområdene i nærheten fortsatt skal innby til rekreasjon.

– I Arendal skal vi være synlige i bybildet og på debatter, med våre røde t-skjorter. Vi skal være tilgjengelige på stand 117 i Gågata og fortelle om hvordan vi må unngå at skolebarn opplever lyden av 3000 – 10000 geværskudd, øvingsgranater og helikopter hver eneste skoledag, sier Marstrander, som ønsker presse, politikere, og andre interesserte velkommen til å slå av en prat.

Stopp støyen ønsker en konstruktiv dialog med de ansvarlige myndighetene om hvordan treningsbehovet til beredskapstroppen og gode lokalsamfunn kan leve side om side. Skytebaner må bygges inn, og helikoptertjenesten må flyttes til Rygge i Østfold der de nødvendige fasilitetene allerede er klare. Ved å bygge inn skytebanene kan dessuten politiet få dekket sine behov for øving døgnet rundt, mens det etter dagens planer – med utendørs skytebaner – blir lagt tidsbegrensninger for å redusere støyplagene i nabolaget. Justis-og beredskapsdepartementet slår fast at selv med tidsbegrensninger vil beredskapssenteret ha «stor negativ konsekvens for barn og unges bruk av nærfriluftsområdene».

Tidligere i sommer kom det inn mellom 1100 og 1200 høringsuttalelser med merknader til Justis- og beredskapsdepartementets plan for senteret. Planen er nå til behandling hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

Kontaktperson: Helge Marstrander 916 33 053

Nettside: www.stoppstoyen.no

Facebook: www.facebook.com/stoppstoyen

Twitter: @stoppstoyen

«Frp vil ha omkamp om politiets beredskapssenter»

sivjensenSlik var overskriften på en nyhetssak fra august 2013. Da Fremskrittspartiet var i opposisjon kritiserte partileder Siv Jensen den rødgrønne regjeringen for ikke å ha tenkt godt nok gjennom konsekvensene av å legge beredskapssenteret til Alnabru.

Hun mente regjeringen i stedet burde vurdere å bygge beredskapssenteret på Lahaugmoen i Akershus!

Nå er Frp i regjering, og tonen er en annen. Men hva ville de sagt dersom de fremdeles var i opposisjon?? Se sammenligningen her!

Miljødepartementet krever mindre skyting fra Taraldrud

Klima- og miljødepartementet ber om strengere tidsbegrensninger for skytetreningen på Taraldrud.

Det kommer fram i et brev departementet har sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har planen til sluttbehandling nå.

I forslaget fra justisminister Per-Willy Amundsen får politiet lov til å skyte utendørs fra kl 7 til kl 19 alle hverdager. I tillegg skal man én dag i måneden kunne skyte helt til kl 23.

Politiet har vært tydelige på at det er et minimum av hva de trenger, for å kunne få dekket behovene for trening.

Men Miljødepartementet mener det er for mye. De krever at skytingen skal opphøre kl 18 hver dag.

«Området som blir påvirket av skytestøy omfatter nærfriluftsområde for en rekke mennesker. Det er derfor viktig, i tillegg til omfattende støydempingstiltak, at skytetidene i størst mulig grad ivaretar friluftsinteressene. Området er som nærfriluftsområde viktig som turområde i ukedagene, og det er viktig at området i størst mulig grad bevarer sin attraktivitet som friluftsområde. Det bør derfor ikke være skytestøy i området i de periodene i ukedagene som området har mest bruk til friluftsliv,» heter det i brevet.

Miljødepartementet nevner ikke skoler og barnehagers bruk av naturområdene. Denne aktiviteten foregår jo før kl 18 uansett. Justisdepartementet har vært åpne på at beredskapssenteret vil gå hardt ut over dem:

Skjermbilde 2017-08-10 kl. 13.18.54

Les også: Velgerhjelp – se hva de ulike partiene mener om beredskapssenteret

Les hele brevet fra Miljødepartementet her.